Foto: Anna Munujos

Borja Penalba

Giròvag és el primer projecte signat en solitari per Borja Penalba.

Borja Penalba fa música, és músic, fa de músic, és música. Giròvag vol ser més que un disc, vol ser més que un concert i una gira. Giròvag és una idea.

Comença el viatge.

Més info i contractació:
info@borjapenalba.cat
+34 655 93 42 10

Aquest projecte ha rebut un ajut de L’IVC de 15.930,08 €